<![CDATA[Corporate Lactatie -Corporate Lactatie Programma- werken en borstvoeding combineren - Blog]]>Tue, 15 Dec 2015 06:55:02 -0800Weebly<![CDATA[Het nieuwe „Work hard, play hard”.]]>Mon, 14 Dec 2015 15:08:52 GMThttp://www.corporatelactatie.nl/blog/het-nieuwe-work-hard-play-hardGeschreven door Caroline Kruger van Carrière&Moederschap
Foto
TNO heeft onderzoek gedaan naar wat vrouwen willen.
En wat blijkt: van de hogeropgeleide vrouwen geeft 90% borstvoeding en als haar kind 6 maanden is, geeft nog steeds 39% borstvoeding. Dus vrouwen vinden borstvoeding belangrijk.
 
Vrouwen die in hun professionele leven ambitieus zijn, zijn dat vaak privé ook. Dat betekent dat ze ook voor hun kinderen het beste willen, niet alleen voor zichzelf.
Laat borstvoeding nou zowel voor moeders als voor kinderen gezond zijn!
 
Zodra jonge professionals een gezin stichten, zie je dat prioriteiten verschuiven.
Liever met de baby kroelen, dan de kroeg in met een groep vrienden. De boog kan niet altijd strak gespannen staan. Vrije tijd is ook belangrijk. De vrije tijd wordt met een gezin alleen anders ingevuld. Niet meer en halve marathon in een ver land, maar -en dat is veel gezonder- werk en borstvoeding combineren. En dan qua borstvoeding geven natuurlijk ambities hebben! Niet een beetje half proberen, kijken of het lukt. Nee, er vol voor gaan, dat is wat ambitieuze vrouwen willen. En daarin zit ook een valkuil, maar met een beetje begeleiding, kunnen vrouwen dit soort ambitie ook waar maken. Ambitieuze professionals die in hun werk gewend zijn om hun successen te vieren, nemen die ambitie mee naar huis. En vice versa ook. Het loont om ze te helpen ook te laten slagen in het waarmaken van hun ambities om borstvoeding te geven. Dan brengen ze de oerkracht van hun positieve ervaringen weer mee naar het werk.
 
Werkgevers doen er goed aan om werknemers te faciliteren in hun ambities. In de UK en US zie je dat de grote advocatenkantoren, handelshuizen en zakenbanken maternity coaching of coporate lactation programs bieden aan hun professionals. Ze faciliteren dat de aanpassing van ‘me naar we’ soepel verloopt. En dat professionele ambities niet weglekken. Het zou jammer zijn, als je ervaren en goed ingewerkte personeel vertrekt door aanpassingsproblemen.
 
Over doorgroeien naar een bestuursfunctie zei Anja Montijn*: “De kinderkwestie blijft ook meespelen. Bij Accenture stopte 50 procent van de vrouwen boven de 35 jaar. Die gingen hooguit iets van een heel andere orde doen. Het is fnuikend, zegt ze, dat je het nog steeds moet uitleggen als je fulltime werkt terwijl je kinderen hebt.”
Wat een enorme verspilling van talent, dat je als organisatie zoveel mensen kwijtraakt. En om de verkeerde redenen.  
 
Wat doet jouw organisatie om te zorgen dat professionals die kinderen krijgen hun drive niet verliezen?

One more down, thousands to go.

Posted by Mark Zuckerberg on vrijdag 11 december 2015

Ben jij een vrouwelijke professional en wil je borstvoeding geven? kijk eens hier 

​Ben je Manager, HRM-er of op een andere manier zakelijk geïnteresseerde?
Kijk dan eens hier 
in het NRC van 12 december 2015, oud-leidinggevende bij Accenture en thans commissaris bij Fugro
]]>
<![CDATA[Heel Holland bakt!]]>Wed, 28 Oct 2015 10:17:00 GMThttp://www.corporatelactatie.nl/blog/heel-holland-baktgrapje van Caroline Kruger van Carrière&Moederschap
En wat deden de baby’s?
]]>
<![CDATA[hoe werkt zo’n machine?]]>Sat, 22 Aug 2015 22:13:03 GMThttp://www.corporatelactatie.nl/blog/hoe-werkt-zon-machineGeschreven door Caroline Kruger van Carrière&Moederschap
In een drie-ster-kolfruimte staat een elektrische kolf van de zaak

Je kunt voor je medewerkers een *, ** of *** kolfruimte inrichten. In de ***kolfruimte hoort ook een kolfmachine te staan. De gedeelde kolfmachine heeft een zware motor en vormt een gesloten systeem, voor de hygiene. Iedere gebruiker heeft een persoonlijk set, die ze zelf schoonhoudt en uitkookt.

Hoe werkt zo’n machine eigenlijk? Er zitten allerlei draaiknoppen op! Of is het er één met drukknoppen?

Hier is een ezelsbrug voor de instellingen die nodig zijn bij het werken een elektrische kolf.
Hang hem op, in de kolfkamer.

Of het nou gaat om een volautomatische kolf of een halfautomatische kolf: er zijn altijd twee fasen. De eerste fase is om de melk tot stromen te brengen en de tweede fase begint als de eerste druppels melk zijn verschenen.

Bij de halfautomatische kolf, kun je zowel ritme en vacuüm onafhankelijk van elkaar instellen voor het beste resultaat. Bij de volautomatische kolf stel je in iedere fase de intensiteit opnieuw bij. 

Heb je vragen over de inrichting van de kolfruimte? Neem gerust
contact op!

]]>
<![CDATA[Wereld Borstvoeding Week #WBW15]]>Tue, 04 Aug 2015 21:49:48 GMThttp://www.corporatelactatie.nl/blog/wereld-borstvoeding-week-wbw15Geschreven door Caroline Kruger van Carrière&Moederschap
In de eerste week van augustus wordt wereldwijd Wereld Borstvoeding Week gevierd. Ieder jaar wordt voor WBW een thema gekozen. In 2015 is het thema ‘Aan het werk met borstvoeding: het werkt!’
Stel, je bent werkgever of HR-medewerker:

Wat weet je al over de speciale regelingen voor zwangeren en pas bevallen vrouwen? 
En hoe kun je daar je voordeel mee doen?
 • Rust en rustruimte   Een zwangerschap gaat vaak gepaard met vermoeidheid, soms misselijkheid. Lang in dezelfde houding blijven zitten of staan leidt tot ongemakken. Dus zwangere vrouwen moeten een beetje rustiger aan doen. En dat weet de Nederlandse wetgever, daarom is er voor zwangeren extra pauze voorzien. Die extra pauze moet de werkgever doorbetalen, tot één achtste van de werkdag. Het recht om van deze pauzetijd gebruik te maken, begint vanaf de melding van de zwangerschap en eindigt als de baby zes maanden wordt. Een andere wettelijke regeling, het Arbeidsomstandighedenbesluit, verlangt dat werkgevers een afsluitbare rustruimte met een rustbed beschikbaar stellen. 

 • Voedingsrecht   Een vrouw die werk en borstvoeding wil combineren, heeft de mogelijkheid om nóg extra pauzes te nemen. Ze kan tot een kwart van haar werkdag gebruiken om haar kind te voeden (borstvoeding) of om melk af te kolven. De extra pauzetijd kan deels ook worden gebruikt om later van huis te vertrekken of eerder naar huis te gaan. Zo hoeft ze minder vaak op het werk te kolven en kan ze meer tijd bij haar kind zijn en haar kind voeden.
          Het voedingsrecht bestaat al heel lang. In 1911 werd in de Tweede Kamer bezorgd
          gesproken over de noodzaak het voedingsrecht aan te scherpen: 

 “Natuurlijk is een van de oorzaken van de groote kindersterfte deze, dat geen natuurlijke voeding aan de kinderen kan gegeven worden. Wanneer de moeder 11 uren per dag afwezig is, dan is het begrijpelijk dat niet alleen niet de natuurlijke voeding, maar zelfs de behoorlijke, goed verzorgde kunstmatige voeding aan de kinderen onmogelijk verstrekt kan worden. “

 • Rechtspraak   Er bestaat slechts één rechterlijke uitspraak over de regeling van het voedingsrecht en het bestaan en gebruik van de rustruimte. En die ene uitspraak laat zien dat van een werkgever meer verwacht wordt dan het afkeuren van oplossingen die door een werknemer worden aangedragen. Het is best logisch dat hierover zo weinig is geprocedeerd, want stel je voor dat je in de positie komt dat je een rechter met droge ogen moet uitleggen dat er gedurende een paar maanden geen oplossing mogelijk is voor een werknemer die wil kolven voor haar kind.
Fotomodel WBW15 campagne Melkpunt
Niet als recht, maar als troef
Het is opvallend hoe weinig werkgevers de wettelijke voorzieningen voor zwangere en pas bevallen vrouwen als troef inzetten in hun arbeidsvoorwaardenbeleid. Recent bevallen vrouwen moeten een nieuw evenwicht vinden tussen hun rollen (werknemer, moeder, vrouw, partner, etc). Na negen maanden zwangerschap, ontzwangeren ze ook weer negen maanden. Je arbodienst weet dat ook. In deze fase is er een zeker afbrandrisico. Nuttig dus om zo over deze wettelijke voorzieningen te communiceren dat het voor werknemers duidelijk is dat ze van harte worden aangemoedigd om er gebruik van te maken. Zo voorkom je dat ze te hard van stapel lopen en bescherm je jezelf tegen onnodig verzuim.

Je hoeft je alleen maar aan de wet te houden. En als je dat nou eens leuk maakt, bijvoorbeeld door prettige communicatie over de extra pauzetijd, dan krijg je daar hele blije en loyale werknemers van. Het wordt ervaren als super goede secundaire arbeidsvoorwaarden! Makkie, toch? 

Wij van Carrière&Moederschap kunnen zelfs een deel van de interne communicatie over werk en borstvoeding combineren van je overnemen. We weten dat praten over borstvoeding soms als moeilijk wordt ervaren in een professionele setting.

Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een oriënterend gesprek.

]]>
<![CDATA[Hoe kunnen ze zachtjes landen?]]>Wed, 17 Jun 2015 10:30:08 GMThttp://www.corporatelactatie.nl/blog/hoe-kunnen-ze-zachtjes-landenGeschreven door Caroline Kruger van Carrière&Moederschap
Als haar zwangerschapsverlof voorbij is, hoe kan ze weer lekker aan het werk, met respect voor haar pas bevallen hoofd, hart en lichaam?
staafdiagram verhoring werk en verlof jonge moeders
bron: Arbeidstijdenwet
Na drie maanden weer beginnen met werken is ook in internationaal perspectief best snel. Na het vrij korte Nederlands verlof, hebben we ruimhartige regelingen om werk en borstvoeding te combineren. En dat is fijn, want met drie maanden zijn de anti-stoffen die een zwangere via de navelstreng aan haar baby geeft „op”. Bij grotere kinderen is de afweer voldoende ontwikkeld om zelf bescherming te bieden, in de tussentijd dient moedermelk ter overbrugging.

Steeds meer vrouwen in Nederland kiezen voor borstvoeding, zowel op de korte termijn (90% van de hogeropgeleiden en 80% van vrouwen in het algemeen) als op de langere termijn (39% geeft borstvoeding als haar kind zes maanden is). Dus steeds meer kinderen krijgen borstvoeding of moedermelk als hun moeder weer gaat werken met drie maanden. Dat beschermt kinderen tegen infecties en werkgevers tegen aan kinderziekten gerelateerd verzuim.

Van een zwangere verwachten we niet dat ze tijdens de zwangerschap op volle sterkte presteert: de wet gaat uit van 1 uur per dag pauzes bovenop reguliere pauzes. 

Na het zwangerschapsverlof blijven die pauzes tot het kind zes maanden is. Geeft de betrokken werknemer borstvoeding, dan heeft ze buiten de reguliere pauzes en bovenop het extra uur, ook nog 25% van haar werkdag de tijd om al kolvend of borstvoedend te onthaasten.
Zo’n extra voedingspauze is een ideaal zen moment. Het beschermt de pas bevallen werknemer ertegen om te veel hooi op de vork te nemen. Steun van werkgevers, van HRM helpt haar om van deze faciliteit gebruik te maken. Dat is een gezonde manier van ontzwangeren. Van even aan je kind te denken, of met de opvang te bellen hoe het gaat kun je heerlijk bijkomen en je hart opladen. Even niet rennen en geen to-do-lijstjes maken. Hoewel, als je hoofd blijft doorgaan, kun je door een lijstje te schrijven, de haast van je afschrijven en zo op een functionele manier je rust pakken. 

Aan de illustratie kun je zien dat ze in de periode dat haar kind tussen drie en negen maanden is, gefaseerd weer op 100% van hun contractduur uitkomt. Dat is een wettelijke gesanctioneerde en veilige manier om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verhogen. Uitgaan van 100% vanaf de terugkeer van zwangerschapsverlof is gewoonweg niet reëel. Maar het gaat niet om regels. Het gaat er juist om dat vrouwen steun ervaren, impliciete boodschappen oppikken, dat van ze verwacht wordt dat ze van een ingroei traject gebruik maken. De cultuur in de organisatie is belangrijker dan de regels. Of anders geformuleerd: beschikbaarheid van zulk beleid op zichzelf heeft geen impact op de ervaren balans, maar het gebruik ervan wel (Butts, Casper, & Yang, 2013).

Wil je weten hoe je effectief de steun kan bieden die je werknemers in de levensfase dat zij een gezin beginnen, helpt om duurzaam inzetbaar te blijven? Neem contact op


bronnen:
 • Gash, V. 2009. Sacrificing their careers for their families? An analysis of the penalty to motherhood in Europe, in Social Indicators Research, Vol. 93, No. 3, pp. 569586.
 • TNO peiling melkvoeding 2015
 • Cohen R, Mrtek MB, Mrtek RG. 1995 "Comparison of maternal absenteeism and infant illness rates among breast-feeding and formula-feeding women in two corporations."  Am J Health Promot. 1995 Nov-Dec;10(2):148-53.
 • Achtergronddocument bij de Multidisciplinaire richtlijn Werk-Privé Balans 
 • Michel, J. S., Kotrba, L. M., Mitchelson, J. K., Clark, M. A., & Baltes, B. B. (Jul 2011). Antecedents of work- family conflict: A meta-analytic review. Journal of Organizational Behavior, 32(5), 689-725.
 • Butts, M. M., Casper, W. J., & Yang, T. S. (Jan 2013). How important are work-family support policies? A meta-analytic investigation of their effects on employee outcomes. Journal of Applied Psychology, 98(1), 1-25. 
]]>
<![CDATA[Wat hebben vrouwen nodig?]]>Sat, 30 May 2015 11:59:41 GMThttp://www.corporatelactatie.nl/blog/wat-hebben-vrouwen-nodiggeschreven door Caroline Kruger van Carrière&Moederschap
Tegenwoordig staat voor veel werknemers de balans tussen werk en privé hoog op de agenda. Om een leven lang fit te blijven kun je ook niet 40 jaar lang op je tenen lopen. Hoe je als leidinggevende zelf het goede voorbeeld geeft is dan ook van invloed op je omgeving en je medewerkers. 

Als je als leidinggevende een goede balans weet te houden, ontlenen medewerkers daar steun aan. Als je werk met een jonge baby wil combineren, moet je daar niet aan ten onder gaan.  Je kan na je verlof je werk weer oppakken en gefaseerd in je functie terugkeren. 

Borstvoeding en werk combineren helpt erbij, jezelf niet voorbij te rennen in de eerste paar weken na je verlof. 90% van de hogeropgeleide vrouwen geeft borstvoeding en bijna 40% doet dat nog met zes maanden. Het gaat dus om een flinke groep werknemers, die baat kunnen hebben bij beleid vanuit de werkgever op dit terrein.

Wat willen vrouwen? En wat willen werknemers in het algemeen? Randstad bracht een mooie arbeidsmarkt monitor uit, genaamd 
trends in arbeid, personele uitdagingen 2015. Daarin staat:
Zeker beter opgeleide werknemers vinden flexibiliteit en autonomie in het bepalen van werktijden en werkplekken belangrijk. Werkgevers worden aantrekkelijker gevonden als ze meer maatwerk bieden, bijvoorbeeld in de balans tussen werk en privé. Dat geldt in sterkere mate voor jongeren, vrouwen en ook voor babyboomers.

Wat hebben vrouwen nodig die na hun zwangerschap terugkeren in hun functie? 
Juist: flexibiliteit en een goede balans tussen werk en privé en steun van hun baas, om hun tijdelijke omstandigheden (thuis een jonge baby) fit te doorstaan. Hier is een voorbeeld van een baas, die met non-verbale communicatie bepaald geen goed voorbeeld is geweest voor vrouwelijke werknemers!

Het is in het belang van een werkgever om flexibiliteit te bieden: de geïnvesteerde tijd en moeite en geld (opleidingsbudget) gaat verloren als een werknemer in deze levensfase afhaakt of afbrandt. Ook de wetgever heeft dat ingezien.
Speciaal voor vrouwen die na hun zwangerschapsverlof weer gaan werken zijn door de wet speciale maatregelen getroffen:
Vrouwen hebben de bevoegdheid om 
· de eerste zes maanden extra (doorbetaalde) pauze van een uur te nemen
· als zij borstvoeding geven: de eerste 9 maanden 25% van hun werkdag de tijd nemen om te borstvoeding te geven of om te kolven. Dit komt bovenop het uur van de eerste 6 maanden.

Tijdelijk op 65% of 75% sterkte werken, doet recht aan de eisen die deze levensfase stelt. Voor een nuttig gebruik van deze faciliteit moeten vrouwen de extra pauzes flexibel kunnen inzetten, zodat ze beter op de veranderende behoeften van hun kind kunnen inspelen. Pas dan hebben ze er echt wat aan. Kinderen ontwikkelen zich zo snel: de ene week eten ze meer of minder dan de andere en de andere week eten en slapen ze op andere tijdstippen, dan een paar dagen eerder. 

Katharine Zaleski in Fortune zegt hierover:
Over 80% of us will become mothers by the age of 44, according to the US Census Bureau. So embrace your future and support it at work!

Wat voor flexibiliteit hebben we het over?
1) Professionals die borstvoeding en werk combineren hebben flexibiliteit nodig om hun dag tussendoor te onderbreken en te gaan kolven of naar hun kind te gaan en borstvoeding te geven. 

2) Daarnaast hebben ze de flexibiliteit nodig om extra tijd te nemen aan het begin of aan het einde van hun werkdag voor kolven of borstvoeding. Dat betekent: wat later beginnen en/of wat eerder weg, in plaats van een extra pauze. De aan kolven of borstvoeding besteedde tijd blijft hetzelfde, het wordt alleen handiger over de dag verdeeld. Dus niet: eerst naar het werk gaan, half uurtje dag opstarten, onderbreken voor kolven, weer verder. In de eerste tijd lukt het soms om te volstaan met 2x kolven, maar in de meeste gevallen moeten vrouwen 3x kolven. Zeker als er sprake is van reistijd en je bent 9 of 10 uur van je kind gescheiden.

3) Sommige kinderen stellen drinken liever uit tot ze weer bij hun moeder zijn. Die weigeren de fles. Dan is het handiger om of korter overdag op kantoor te werken en ook thuis nog wat te doen, of om je kind in een draagdoek mee naar kantoor te nemen. Vergeet niet dat de overbruggingsmaatregelen gelden totdat een kind negen maanden wordt. Het gaat dus maximaal om 6 maanden. Waarschijnlijk zal het korter duren, want naar mate een kind groter is, is de melkproductie flexibeler, gaat het meer vast voedsel nemen. Alleen de eerste 6 maanden wordt exclusief borstvoeding geadviseerd. Van die 6 maanden vallen er 3 maanden samen met werken. 

In de praktijk hoor ik ook dat kinderen die de fles weigeren, de fles ineens gaan accepteren als ze ouder worden en als er op relaxte wijze mee geoefend blijft worden. In een situatie dat er voor de moeder veel vanaf hangt lukt het vaak niet. En dan hoor ik achteraf dat ze in de vakantie door ging met oefenen en dat het vanaf dat moment goed ging met de fles. 

Wat zou je als vrouwelijke leidinggevende kunnen doen?
Als jij als leidinggevende een vrouw bent, zie je zwangerschap en borstvoedingsperiode dan als een kans. Een kans om te laten zien dat werk en borstvoeding prima te combineren is. Ook als je vindt dat in jouw functie werk en borstvoeding niet kunt combineren, zou je dit kort kunnen doen. Hoe? Door voor het einde van je verlof een aantal voedingen -die onder werktijd vallen- af te bouwen, op één na. En dan de eerste twee weken dat je werkt één maal per dag te kolven. Zo kun je rustig opstarten, het goede voorbeeld geven en al doende uitvinden hoe de zaken voor vrouwen die borstvoeding en werk combineren geregeld zijn in jouw organisatie. Je slaat twee vliegen in één klap: voor jezelf een rustige start, waarin je 75% van je werktijd effectief bent en 25% van je werktijd besteedt aan kolven en het noteren van je bevindingen om te kijken wat werkt en wat niet.

Met een Corporate Lactatie Programma in je organisatie weet je zeker dat de zaken voor elkaar zijn. 
Lees er hier meer over.
Wat heeft duurzame inzetbaarheid met borstvoeding te maken? 
Misschien wel meer dan je denkt!

]]>
<![CDATA[Wil jij ook een 'She Shed'?]]>Thu, 28 May 2015 19:38:30 GMThttp://www.corporatelactatie.nl/blog/wil-jij-ook-een-she-shedgeschreven door Caroline Kruger van Carrière&Moederschap
Ik heb het niet zo op 19e eeuwse truttigheid! Jij wel?
Gister stond ik bij het boodschappen doen eens bij het schap van de tijdschriften te kijken, naar wat er allemaal te koop was. Ik zocht naar tijdschriften gericht op ondernemende vrouwen of vrouwen in hun professionele rol. En wat schetst mijn verbazing: ik vond er geen één in de supermarkt!

Het viel me op dat er een groot verschil is in vrouwenbladen en mannenbladen.  Voor mannen zijn er allerlei bladen die een bepaalde interesse aanspreken: voetbal, snelle auto’s, seks, grote spierballen, andere mannen met veel geld.

Je hebt natuurlijk bladen die vrouwen én mannen aanspreken, maar die zich niet op vrouwen richten, zoals de opiniebladen en gespecialiseerde hobby-uitgaven zoals over fotografie of ‘de nieuwste apps voor je tablet’.

Maar als je kijkt naar de bladen die zich specifiek op vrouwen richten dan zijn er twee hoofdthema’s: huiselijkheid (maak je huis mooi met spullen, knutselen, mindfulness, mooie kleding, roddel en achterklap) en moederschap (zwangerschap, kinderen, baby’s, opvoeding, kinderkleding).

Er zijn daarentegen geen bladen die zich op de vaderschapsrol richten. Borstvoeding is in de zwanger- en babybladen vrijwel alleen uitgebeeld in een thuissituatie in een indrukwekkend fraai gestileerde privé situatie.

Er zijn wel voorbeelden te vinden van bladen die niet in deze twee thema’s vallen, maar numeriek en qua abonnee aantallen zijn de bladen in het thema huiselijkheid en moederschap veruit in de meerderheid.

En dat is een erfenis uit de 19e eeuw. Kijk eens naar deze prachtige (maar tragische) aflevering over Betsy Perk van De IJzeren Eeuw
Daarin komt historica Els Kloek aan het woord. Zij zegt onder meer:
Nadat in de 16e eeuw (en dat loopt door in de 17e eeuw) de Nederlandse vrouw internationaal bekend staat als mondig en zelfstandig, komt er in de 19e eeuw een enorme kentering. In de 19e eeuw ontstaat er een huiselijkheidscultus met een glansrol voor vrouwen als goeie moeder en goeie huisvrouw. En dat geldt voor vrouwen van alle standen. Dat is natuurlijk een erkenning voor hun vrouwelijkheid, maar tegelijkertijd ook een gevangenis.”
borstvoeding kan zonder roze pantoffels
Als je kijkt naar het bladenschap in de supermarkt dan bevinden we ons voor een deel nog steeds in die gevangenis. En borstvoeding is met de vrouwen mee de gevangenis in gegaan. Ook dat hoort bij huiselijkheid en moederschap en niet bij andere rollen die vrouwen bekleden.

Het toppunt van 19e eeuwse truttigheid is wel de zogenaamde She Shed (variant op de Man Cave). Giel Beelen informeerde op Facebook wat vrouwen in hun She Shed zouden willen doen. Gelukkig willen vrouwen hetzelfde als mannen: eten, drinken, tv en games & geen breien of borduren, ook al doet de look van de She Shed anders vermoeden……En niemand wil in haar She Shed borstvoeding te geven, te saai & geïsoleerd, pffff!
                    
Naast Lof of Opzij zouden er toch meer bladen moeten zijn die zich richten op vrouwen, in hun hoedanigheid van vrouw en niet op vrouwen en hun huis en haard. 

Ik ben van mening dat borstvoeding en baby’s bij de maatschappij horen. 
En ik ben van mening dat roze pantoffels géén onmisbare accessoire zijn als je voor een baby zorgt of je kind borstvoeding geeft. 
Dat kan namelijk best in een kokerrokje!

]]>
<![CDATA[Waarom heet het corporate lactatie programma het Corporate Lactatie Programma?]]>Sat, 14 Mar 2015 17:52:48 GMThttp://www.corporatelactatie.nl/blog/waarom-heet-het-corporate-lactatie-programma-het-corporate-lactatie-programmageschreven door Caroline Kruger van Carrière&Moederschap werk en borstvoeding combineren
Er wordt al een aantal jaren onderzoek gedaan naar de effecten van programma’s van werkgevers waarmee vrouwen werk en borstvoeding makkelijker kunnen combineren.

In de wetenschappelijke publicaties die werden gedaan op basis van in de jaren ’90 uitgevoerd onderzoek, werd een programma om de combinatie van werk en borstvoeding te faciliteren een Corporate Lactatie Programma genoemd. Tja, zo heet het dus. En omdat ik de enige ben die hier in Nederland mee aan de slag is, had ik geen behoefte om een creatieve of verhullende naam te verzinnen. Het beestje heeft sinds de jaren negentig namelijk al een naam!

Wereldwijd kun je lactatiekundigen vinden die een Corporate Lactatie Programma aanbieden op de website van ILCA (de Internationale beroepsorganisatie voor lactatiekundigen). En ja, ondergetekende is ook ingeschreven in dat register
Opvallend: bij ILCA heet het register Worksite Lactation Support Directory.

In het Nederlands zou dat zijn werkplek lactatie ondersteuning….. leek me minder geschikt als bedrijfsnaam of dienst.

Er zijn ook andere bedrijven op dit gebied actief:
Zoals je ziet gebruiken ook zij vaak de naam Corporate Lactation Program.

Uit het gepubliceerde onderzoek blijkt dat er op allerlei fronten kosten besparingen zijn te behalen voor werkgevers, als zij werk en borstvoeding combineren mogelijk maken. Gemeten effecten van een Corporate Lactatie Programma zijn bijvoorbeeld minder verzuim 1 en meer vrouwen die hun eigen doelen bereiken .

Inmiddels zijn ook andere partijen (die minder wetenschappelijk georiënteerd zijn), zoals randstad, KPMG en PWC erachter dat het voor werkgevers zinvol is om speciale aandacht te richten op jonge gezinnen. KPMG en Vodafone zien vooral kosten besparingen in minder recruitment en training kosten van nieuw personeel ter vervanging van de moeders die werk en borstvoeding niet weten te combineren en opzeggen .

Op basis van de bevindingen van KMPG nam Vodafone een grote stap: Vodafone introduceerde “maternity support” en noemde het maternomics: Vodafone verwacht een besparing van 19 miljoen per jaar. Waar bestaat de support uit? Omdat Vodafone op allerlei continenten actief is, heeft ze te maken met hele verschillende nationale wettelijke regelingen voor zwangerschapsverlof. Bedrijfsbreed introduceert Vodafone haar eigen variant:
 • 3 maanden doorbetaald verlof
 • gevolgd door 6 maanden (dus tot kind 9 maanden wordt) korter werken voor een volledig salaris (30 uur werken en 40 uur betaald krijgen).

En daar maakte Vodafone een heel leuk filmpje over, bekijk het hier 


Lijkt je dat ook wat voor in jouw bedrijf? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 


(1)   When illnesses occurred, 25% of all 1-day maternal absences were among breast-fed babies and 75% were among the formula-fed group.
1995 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10160049 

(2)   Participants were able to maintain a breast-feeding regimen for at least six months at rates equivalent to the statistical norms for women who are not employed outside the home.
1994 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10147273 

]]>
<![CDATA[Borstvoeding in FD Persoonlijk]]>Fri, 06 Mar 2015 23:28:50 GMThttp://www.corporatelactatie.nl/blog/borstvoeding-in-fd-persoonlijkgeplaatst door Caroline Kruger van Carrière&Moederschap
]]>
<![CDATA[flexibiliteit]]>Fri, 06 Mar 2015 22:33:31 GMThttp://www.corporatelactatie.nl/blog/flexibiliteitgeschreven door Caroline Kruger van Carrière&Moederschap werk en borstvoeding combinerenRandstad: p5 over meer aandacht voor ontwikkeling en maatwerk bij alle medewerkers
Tegenwoordig staat voor veel werknemers de balans tussen werk en privé hoog op de agenda. Om een leven lang fit te blijven kun je ook niet 40 jaar lang op je tenen lopen. Hoe je als leiding-gevende zelf het goede voorbeeld geeft is dan ook van invloed op je omgeving. Omgekeerd geldt hetzelfde: als professional is het af en toe flink incasseren als je een baas hebt die niet het goede voorbeeld geeft. 

Wat willen vrouwen? En wat willen werknemers in het algemeen? Randstad bracht een mooie arbeidsmarkt monitor uit, genaamd 
trends in arbeid, personele uitdagingen 2015. Daarin staat:
Zeker beter opgeleide werknemers vinden flexibiliteit en autonomie in het bepalen van werktijden en werkplekken belangrijk. Werkgevers worden aantrekkelijker gevonden als ze meer maatwerk bieden, bijvoorbeeld in de balans tussen werk en privé. Dat geldt in sterkere mate voor jongeren, vrouwen en ook voor babyboomers.

Om in hetzelfde thema te blijven: 
de Harvard Business Review schrijft:
Millennials are especially keen (as many as 92% in one surveyto eschew office life for more freedom about where and when they work. 
Verder vermeldt dit artikel dat bedrijven die hun werknemers de ruimte laten om hun tijd en werk flexibel in te delen succesvoller zijn! 
An LRN Study released at the World Economic Forum in Davos found in a deep study that companies in which employees displayed “high levels of freedom” in their relationships were 10-20 times more likely to outperform companies with low freedom scores.
Werk en borstvoeding combineren is een mooi voorbeeld: als vrouwen de vrijheid en ruimte krijgen om werk en borstvoeding te combineren, zou dat op dezelfde manier het bedrijf ten goede kunnen komen.

Wat hebben vrouwen nodig die na hun zwangerschap terugkeren in hun functie? 
Juist: flexibiliteit en een goede balans tussen werk en privé en steun van hun baas, om hun tijdelijke omstandigheden (thuis een jonge baby) fit te doorstaan. Hier is een voorbeeld van een baas, die met non-verbale communicatie bepaald geen goed voorbeeld is geweest voor vrouwelijke werknemers!

Het is in het belang van een werkgever om flexibiliteit te bieden: de geïnvesteerde tijd en moeite en geld (opleidingsbudget) gaat verloren als een werknemer in deze levensfase afhaakt of afbrandt. Ook de wetgever heeft dat ingezien.
Speciaal voor vrouwen die na hun zwangerschapsverlof weer gaan werken zijn door de wet speciale maatregelen getroffen:
Vrouwen hebben de bevoegdheid om 
· de eerste zes maanden extra (doorbetaalde) pauze van een uur te nemen
· als zij borstvoeding geven: de eerste 9 maanden 25% van hun werkdag de tijd nemen om te borstvoeding te geven of om te kolven. Dit komt bovenop het uur van de eerste 6 maanden.

Tijdelijk op 65% of 75% sterkte werken, doet recht aan de eisen die deze levensfase stelt. Voor een nuttig gebruik van deze faciliteit moeten vrouwen de extra pauzes flexibel kunnen inzetten, zodat ze beter op de veranderende behoeften van hun kind kunnen inspelen. Pas dan hebben ze er echt wat aan. Kinderen ontwikkelen zich zo snel: de ene week eten ze meer of minder dan de andere en de andere week eten en slapen ze op andere tijdstippen, dan een paar dagen eerder. 

Katharine Zaleski in Fortune zegt hierover:
Over 80% of us will become mothers by the age of 44, according to the US Census Bureau. So embrace your future and support it at work!

Wat voor flexibiliteit hebben we het over?
1) Professionals die borstvoeding en werk combineren hebben flexibiliteit nodig om hun dag tussendoor te onderbreken en te gaan kolven of naar hun kind te gaan en borstvoeding te geven. 

2) Daarnaast hebben ze de flexibiliteit nodig om extra tijd te nemen aan het begin of aan het einde van hun werkdag voor kolven of borstvoeding. Dat betekent: wat later beginnen en/of wat eerder weg, in plaats van een extra pauze. De aan kolven of borstvoeding besteedde tijd blijft hetzelfde, het wordt alleen handiger over de dag verdeeld. Dus niet: eerst naar het werk gaan, half uurtje dag opstarten, onderbreken voor kolven, weer verder. In de eerste tijd lukt het soms om te volstaan met 2x kolven, maar in de meeste gevallen moeten vrouwen 3x kolven. Zeker als er sprake is van reistijd en je bent 9 of 10 uur van je kind gescheiden.

3) Sommige kinderen stellen drinken liever uit tot ze weer bij hun moeder zijn. Die weigeren de fles. Dan is het handiger om of korter overdag op kantoor te werken en ook thuis nog wat te doen, of om je kind in een draagdoek mee naar kantoor te nemen. Vergeet niet dat de overbruggingsmaatregelen gelden totdat een kind negen maanden wordt. Het gaat dus maximaal om 6 maanden. Waarschijnlijk zal het korter duren, want naar mate een kind groter is, is de melkproductie flexibeler, gaat het meer vast voedsel nemen. Alleen de eerste 6 maanden wordt exclusief borstvoeding geadviseerd. Van die 6 maanden vallen er 3 maanden samen met werken. 

In de praktijk hoor ik ook dat kinderen die de fles weigeren, de fles ineens gaan accepteren als ze ouder worden en als er op relaxte wijze mee geoefend blijft worden. In een situatie dat er voor de moeder veel vanaf hangt lukt het vaak niet. En dan hoor ik achteraf dat ze in de vakantie door ging met oefenen en dat het vanaf dat moment goed ging met de fles. 

Wat zou je als vrouwelijke leidinggevende kunnen doen?
Als jij als leidinggevende een vrouw bent, zie je zwangerschap en borstvoedingsperiode dan als een kans. Een kans om te laten zien dat werk en borstvoeding prima te combineren is. Ook als je vindt dat in jouw functie werk en borstvoeding niet kunt combineren, zou je dit kort kunnen doen. Hoe? Door voor het einde van je verlof een aantal voedingen -die onder werktijd vallen- af te bouwen, op één na. En dan de eerste twee weken dat je werkt één maal per dag te kolven. Zo kun je rustig opstarten, het goede voorbeeld geven en al doende uitvinden hoe de zaken voor vrouwen die borstvoeding en werk combineren geregeld zijn in jouw organisatie. Je slaat twee vliegen in één klap: voor jezelf een rustige start, waarin je 75% van je werktijd effectief bent en 25% van je werktijd besteedt aan kolven en het noteren van je bevindingen om te kijken wat werkt en wat niet.

Met een Corporate Lactatie Programma in je organisatie weet je zeker dat de zaken voor elkaar zijn. 
Lees er hier meer over.

]]>